NAV-krav: Må betale barnebidrag til kidnapperne

NAV-krav: Må betale barnebidrag til kidnapperne

På sju år har ikke regjeringen klart å stoppe barnebidrag og trygd til de som bortfører norske barn til utlandet.

Barnebidrag – www.nav.no

Barnebidrag betales til måneden barnet fyller 18 år. Hvis barnet går på videregående skole eller tilsvarende, kan barnet ha rett til å motta barnebidrag etter at det fyller 18 år. Når barnet er over 18 år, er det barnet som blir mottaker av bidraget.

Kan barn over 18 år motta barnebidrag? – www.nav.no

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag.

Barnebidrag til barn over 18 år. – Advoktatfirmaet Sølverud AS

Ved delt bosted legges det til grunn at foreldrene har de samme utgiftene per dag til barnet. Med mindre foreldrene avtaler noe annet er hovedregelen er likevel at den av foreldrene som tjener mest skal betale barnebidrag til den andre.

Barnebidrag | ABP World Group – Parental Abduction

En familiedomstol i Managua har dømt Friisø til å betale barnebidrag til sin tidligere kone. I tillegg er han ilagt et utreiseforbud. Han får ikke lov til å forlate Nicaragua før han har betalt det han skylder, foreløpig rundt en halv million norske kroner.

Foreldre tvinges til å betale bidrag for bortførte barn

LES OGSÅ: NAV-krav: Må betale barnebidrag til kidnapperne Tross nedgangen er det likevel fremdeles mange gjenværende foreldrene i Norge med barn bortført til utlandet.

Barnefordeling og barnebidrag – Jusstorget

Hvem skal betale barnebidrag, og hvor mye? Foreldreansvar; Den eller de som har foreldreansvaret har krav på informasjon om barnet fra barnehage, skole, helsestasjon o.l. Hvis de ikke blir enige, kan man kontakte NAV som vil hjelpe til med å fastsette bidrag.

– Betaler 10.000 – 12.000 i barnebidrag

Nettavisen skrev onsdag om politimannen som fikk krav om 3870 kroner i måneden i barnebidrag. – Jeg betaler så mye penger i barnebidrag at det går ut over samværet. Jeg skal jo betale

Jeg er aleneforsørger, og har spørsmål om barnebidrag.

er det slik at barnefar er pliktig å si ifra til nav om han har fått seg jobb 5. har en liten følelse av at barnefar ikke har peiling på at han opparbeider seg en stor gjeld til nav, eller at han i det hele tatt må betale barnebidrag.

Barnebidrag | Skilsmisse.com

Foreldrene står som hovedregel fritt til å inngå avtale om barnebidrag, men dersom de ikke blir enige må bidragsmottakeren fremme krav gjennom NAV for å ivareta retten til bidrag. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år.