EU/EØS-nytt

EU/EØS-nytt – stortinget.no

Motta EU/EØS-nytt. Skriv inn din e-postadresse for å motta nyhetsbrevet fra Stortinget. Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker jeg i at Stortinget kan lagre opplysningene jeg har gitt i skjemaet. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet enn å kunne gjennomføre den bestilte tjenesten.

EU/EØS-nytt – 2. mai 2018 – stortinget.no

The vote to leave the EU has significant implications for the financial services sector. The degree of inter-linkage between the ‘City’ and the EU economies is substantial, economically speaking, and intricate in terms of the legislative interface».

Siste nytt | europalov

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.11.2018. Analyse av gjennomføringen av forordningen publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.11.2018.

EU/EØS-nytt fra Stortinget 4. mai – Europabevegelsen

Stortingsbiblioteket gir hver uke ut et nyhetsbrev med nyheter og aktualiteter fra EU og EØS. Europabevegelsen anbefaler alle å abonnere på nyhetsbrevet.

Nytt personvern-reglement i EU skal gi deg flere

 ·

Nytt personvern-reglement i EU skal gi deg flere rettigheter. Datatilsynet vil få muligheten til å gi bøter på opp mot fire prosent av et selskaps globale omsetning.

Nytt «takdirektiv» (del av EUs «Luftpakke») – regjeringen.no

Forslaget til nytt direktiv ble 6.2.2014 foreløpig drøftet i Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Forslaget ble også presentert for EØS-referansegruppen for miljøsaker den 2.4.2014 og på nytt i spesialutvalget for miljø den 24.9.2014 og 18.5.2015.

Europeisk helsetrygdkort – helsenorge.no

Selv om Storbritannia forbereder seg på å forlate EU, vil Europeisk helsetrygdkort utstedt fra Norge, Island og Liechtenstein foreløpig kunne benyttes i Storbritannia. Briter som besøker Norge, vil også kunne benytte sine europeiske helsetrygdkort her.

Skal fornye: Bestille nytt oppholdskort – UDI

Hvis du har permanent oppholdstillatelse må du bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut. Du kan også bestille nytt kort hvis du har mistet oppholdskortet ditt, …

Fakta om biodrivstoff – Miljødirektoratet

Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale og kan brukes istedenfor bensin, diesel og naturgass fra fossile kilder.Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

europalov | Følger EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge

Den siste obligatoriske omstilling til sommertid vil skje 31. mars 2019. Deretter kan landene selv bestemme om de vil ha fast sommertid eller tilbakestilling 31. oktober 2019 til fast vintertid.

EØS – regjeringen.no

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Nytt betalingsdirektiv fra 13. januar 2018 – omkostninger

Fra 13. januar 2018 innføres et nytt betalingsdirektiv i EU/EØS Payment Service Directive 2, også omtalt som PSD2. Dette påvirker blant annet utbetalinger til utlandet når det gjelder omkostninger, og det kreves at dere tar hensyn til dette, for å unngå at betalingen blir avvist av banken.

Nytt parti vil ha Norge ut av EØS | FriFagbevegelse.no

Trump-tilhenger Hans Jørgen Lysglimt Johansen (45) ønsker å samle stemmer fra hele den politiske skalaen med det nye partiet Alliansen Norge ut av EØS. Nei til EU stiller seg avventende.

EU-domstolen: «Retten til å bli glemt» – Lovdata

Google har brakt to prinsipielle saker knyttet til EUs personverndirektiv og «retten til å bli glemt» inn for EU-domstolen. Nå oppfordrer de EUs institusjoner og regjeringer om å engasjere seg i saken for å sikre offentlig tilgang til informasjon.