Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva

Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva – NHI.no

Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva Antidepressiva er effektiv mot depresjon. Det viser en stor studie publisert i the Lancet som dermed fjerner tvilen rundt effekten av …

Psykiske lidelser – NHI.no

Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva Antidepressiva er effektiv mot depresjon. Det viser en stor studie publisert i the Lancet som dermed fjerner tvilen rundt effekten av …

Mener ny studie fjerner tvil: Antidepressiva bedre enn placebo

Les også: Levekår påvirker effekten av antidepressiver Ifølge The Guardian beklager Cipriani seg over diskusjonen om antidepressiva som han mener har blitt ideologisk og at …

Tilbakeviser at antidepressiva ikke virker – forskning.no

Tilbakeviser at antidepressiva ikke virker. En teori om at antidepressiva egentlig ikke virker, fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier. Ny svensk studie mener å …

Näringsämnen förbättrar effekten av antidepressiv medicin

Näringsämnen förbättrar effekten av antidepressiv medicin. En stor internationell genomgång har funnit att flera olika näringsämnen ökar effekten av antidepressiva läkemedel hos personer med klinisk depression, och speciellt bland dem som svarar dåligt på vanlig medicinering.

Ny stor metastudie viser at antidepressiva virker

Det har lenge vært debattert hvorvidt antidepressiva fungerer bedre enn placebo, men nå viser en ny, stor metastudie at jo — AD fungerer. Studien har tatt syv år, er basert på over femhundre tidligere forsøk og er publisert i The Lancet. Engelske The Guardian har en bra oppsummering.

Antidepressiv medicin sågas i ny studie… – Riktig mat & hälsa

Ny studie i Danmark Enligt en ny studie i Danmark där man gått igenom 131 stora internationella studier som granskat effekten av antidepressiva har medicinerna ingen större effekt än placebo på vare sig lätta eller svåra depressioner.

Forskning: Antidepressiva mediciner fungerar ofta väl

Den uppmärksammade teorin om att antidepressiva läkemedel skulle vara verkningslösa avfärdas av svenska forskare. De har gjort en omfattande genomgång av vetenskapliga studier och patientdata.

Läkartidningen – Skillnader i effekt mellan antidepressiva

Effekten sträcker sig från måttlig till låg, men alla substanser i studien är alltså bättre än placebo, enligt forskarna. Nu hoppas de att resultaten ska vara till hjälp vid valet av mest lämpliga antidepressiva läkemedel hos vuxna med akut depression.

Oppsummert forskning – Side 67 – PsykNytt – siste nytt for

En ny, europeisk studie målte effekten av og kostnadene ved en behandling med CBT. 216 personer deltok i undersøkelsen, der halvparten fikk behandling med CBT. Kontrollgruppen fikk tradisjonell behandling mot psykosen. CBT-gruppen hadde 183 velfungerende dager etter behandling. Til sammenligning hadde kontrollgruppen 106 dager.

Läkemedel och motion hjälper vid depression – Suntarbetsliv

Ökar produktionen av nya hjärnceller. Brittiska forskare har i en ny studie undersökt hur antidepressiva läkemedel ökar omvandlingen av så kallade stamceller i hjärnan till färdiga hjärnceller. Stamceller är ett slags ursprungliga celler i kroppen som andra mer specialiserade celler kan bildas av.

Antidepressiva ger tveksam effekt hos äldre – Depression.se

Antidepressiva av typen SSRI, selektiva serotonin återupptags-hämmare, är en väldigt vanlig åtgärd vid depression hos äldre.Men effekten av dessa läkemedel är dock tveksam där de flesta inte blir bättre än vid placebo. Däremot kunde man se att SSRI kan förhindra återinsjuknande i depression hos några.

Stor studie: – Antidepressiva hjelper ved akutt depresjon

Stor studie: – Antidepressiva hjelper ved akutt depresjon. – Det å sammenligne effekten mellom de forskjellige legemidlene er vanskelig, men hovedkonklusjonen er at det er en klar effekt av antidepressiva, kommenterer psykiatriprofessor Andreassen ved UiO.

14. mars 2011 – PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

En ny, europeisk studie målte effekten av og kostnadene ved en behandling med CBT. 216 personer deltok i undersøkelsen, der halvparten fikk behandling med CBT. Kontrollgruppen fikk tradisjonell behandling mot psykosen. CBT-gruppen hadde 183 velfungerende dager etter behandling. Til sammenligning hadde kontrollgruppen 106 dager.