Barns møter med digital teknologi

Barns møter med digital teknologi – digital teknologi som

Forlagets omtale: Hvordan kan digital teknologi legge til rette for meningsfulle læringsprosesser mellom barn og voksne i barnehagen?Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor.

Barns møter med digital teknologi – Universitetsforlaget

Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor. Digital teknologi påvirker måten barna handler, leker, tenker, lærer, utrykker seg og interagerer på.

Barns møter med digital teknologi – Mari-Ann Letnes

Digital teknologi påvirker måten barna handler, leker, tenker, lærer, utrykker seg og interagerer på. Gjennom teori og eksempler viser forfatteren hvordan digital teknologi kan benyttes i en pedagogikk som tilrettelegger for barnehagebarns møter med seg selv, samfunnet og den verdenen de vokser opp i.

Barns møter med digital teknologi – Dronning Mauds Minne

Les mer om Barns møter med digital teknologi Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring.

Barns møter med digital teknologi | Barnehageblogg om

Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Mari-Ann Letnes spør hvordan digital teknologi kan legge til rette for meningsfulle læringsprosesser mellom barn og voksne i barnehagen? Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor.

Barns møter med digital teknologi – Mari-Ann Letnes

digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring Mari-Ann Letnes Hvordan kan digital teknologi legge til rette for meningsfulle læringsprosesser mellom barn og voksne i barnehagen?Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor.

Barns møter med digital teknologi af Mari-Ann Letnes (Bog

Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor. Digital teknologi påvirker måten barna handler, leker, tenker, lærer, utrykker seg og interagerer på.

Barns møter med digital teknologi av Mari-Ann Letnes

Barns møter med digital teknologi (Heftet) av forfatter Mari-Ann Letnes. Pedagogikk. Pris kr 323 (spar kr 46).

Publikasjoner – Mari-Ann Letnes

Legende Læring med Digitale Medier: Akademisk Forlag. Letnes, Sando & Hardersen (2016) Små barn og digitale medier – En kvalitativ undersøkelse om norske 0–8-åringers bruk av digitale (online) medier .

Mari-Ann Letnes – NTNU

Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital dannelse i barnehagen – Pedagogiske muligheter. Barnehagefolk. Books. Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728. Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring.