Storøya skole : SFO

Storøya skole : SFO

 ·

Det er nå opprettet SFO-kontakt i FAU. Beatrice Troxler Aarøe E-post: beatrice.[email protected] mobil: 99582349 SFO-kontakten er et bindeledd mellom foresatte og SFO. Ledelsen ved SFO og kontakten vil ha tett samarbeid igjennom hele skoleåret.

Storøya skole

 ·

Vi ved Storøya skole håper at nettverksproblemene våre vil bli løst i løpet av inneværende uke. I forhold til Tieto app og fraværsmelding har vi også fått spørsmål. Under utrulling av Tieto som nytt skoleadministrativt system for Bærum kommune har det vært en rekke utfordringer som vi på skolen må vente på skal bli løst.

Snarøya skole : Snarøya SFO

 ·

17.00 SFO slutt Vi kommer til å gå turer i nærmiljøet. Barna må ha riktige klær for utevær, sekk med matpakker og drikke Kjernetid: Ute skal vi samle materialer og lage et SAMFUNN med hus, veier, broer, skole, etc Inne skal vi lage alt dette og sette det sammen til et felles samfunn og felles utstilling

Storøya barneskole – Elementary School – foursquare.com

See 19 photos from 16 visitors to Storøya barneskole.

Skoleporten – Grunnskole – Oversikt – Storøya skole

Storøya skole, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, Offentlig, 2017-2018, Alle trinn, Begge kjønn. Resultat – nasjonale prøver 5. årssteg. Fleire tal. Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er.

Storøya grendesenter – Fornebu – Elementary School, Day

Av alle steder, så endte vi opp på Storøya skole. 00:45. 133 Views. Edgaras Priatka is at Storøya grendesenter. Sp S on S so S red S · June 2 · Fornebu, Norway · Edgaras Priatka added a new photo — at Storøya grendesenter. Sp S on S so S red S · June 2 · Fornebu, Norway ·

5/5(6)

Referanseprosjekter: Storøya Grendesenter – isola.us

Det er Bærum Kommune som er byggherre for pilotprosjektet. De presenterer her ny skole/SFO, nytt bibliotek og ny barnehage under samme tak. Prosjektet gikk til offentlig anbudskonkurranse definert som et flerbrukskompleks på 16.000 m2.

Skole og SFO – Tornby

Tornby Skole Fra 0.-6. klasse. Tornby skole går fra 0. klasse til og med 6. klasse. Fra 7. klasse skal børnene gå i skole i enten Hjørring eller Hirtshals og kommer nemt hertil ved hjælp af tog. Vi har en velfungerende skole, som er kendetegnet ved: At have en høj trivsel blandt både lærere og elever.