LEDELSE, NETTBASERT (årsstudium)

Ledelse, nettbasert – årsstudium | UiT

Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon.

LEDELSE, NETTBASERT (årsstudium) – Skoler | Studier

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEDELSE, NETTBASERT (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 35 relaterte studier til utdanningen LEDELSE, NETTBASERT (årsstudium).

Studiesenteret Midt-Troms – Ledelse, nettbasert

Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert – årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene.

Årsstudium i organisasjon og ledelse – Studiesenteret.no – INN

Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som supplement til annen utdanning, eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i Kunnskapsledelse utgjøre en godkjent fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Bedriftsøkonomi (nettbasert) – årsstudium | UiT

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap/budsjettering. Studiet egner seg både for førstegangsstuderende og for yrkesaktive med en annen fagbakgrunn, som ønsker et faglig …

Årsstudium i organisasjon og ledelse – INN

Årsstudium i organisasjon og ledelse er et deltid og samlingsbasert studium som kan tas ved siden av jobb. Søk studiet innen 15. april 2018.

Ledelse, nettbasert – årsstudium – Studiesenteret

Ledelse, nettbasert – årsstudium. SØKNADSFRIST 15.APRIL FOR MER INFORMASJON SJEKK: www.stud-fin.no. Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon.

Årsstudium i ledelse – Universitetet i Sørøst-Norge

Hvorfor årsstudium i ledelse? Økt krav til effektivitet og omstilling gjelder ikke bare innenfor områder som økonomi og personalforvaltning, men også innenfor generell ledelse. Mellomlederrollen har blitt stadig mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse.

Ledelse, nettbasert – årsstudium – utdanning.no

Programbeskrivelsen er under revisjon. Katalogen for UiT vil være offisiell fom. 1. januar 2018. Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon.

ADMINISTRASJON OG LEDELSE (årsstudium) i Oslo – Skoler

årsstudium LEDELSE- OG PERSONALARBEID: Økonomi, marked og administrasjon årsstudium LEDELSE OG STYRING I HELSESEKTOREN: Økonomi, marked og administrasjon årsstudium LEDELSE, NETTBASERT: Økonomi, marked og administrasjon