Altinn API Bakgrunn og introduksjon Morten Græsby Løsningsarkitekt

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer – Status og

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» – et dramatisk . Detaljer

Altinn API Altinn «der du er» – PDF – docplayer.me

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer – Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn. Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer – Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer – Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem . Detaljer

[PDF]

Åpent. Enkelt. Kraftfullt. – altinnett.brreg.no

Et Altinn for den nye tiden. Morten Græsby, Løsningsarkitekt . Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene . Altinn er en felleskomponent for næringsliv og innbyggere . Introduksjon av åpne REST-API gir dere… Altinn muliggjør for samarbeid med flere aktører…

Vil involvere mer – altinnett.brreg.no

Hva kan vi lære av hverandre og hvordan kan vi benytte fellesplattformen til effektivisering og forenkling i nye kanaler og hvordan kan Altinn-funksjonalitet brukes på en slik måte at Altinn kan være en foretrukken mobil partner. Dette er noen av spørsmålene som er aktuelle. –Det ble også diskutert hva mobilitetsprinsippet kan være. Mobilitet er ikke nødvendigvis apper i seg selv, sier både Andreas …

Introduksjon til geodatabasen – Esri norsk BK 2014

Geodatabasen beriker dine data med romlige og relasjonelle integritetsregler, datavalidering, logikk og annen avansert funksjonalitet. Vi vil gå gjennom den logiske oppbygningen i en geodatabase, inkludert begrep som feature og featureklasse, raster, annotasjon, geometrisk nettverk, nettverksdatasett, topologi og annen funksjonalitet.

[PDF]

STANDARDFORSIDE TIL SKRIFTLIGT ARBEJDE …

karakteristika og bivirkninger er ukendt, og der findes intet eksisterende værktøj til at evaluere risk of bias (RoB) for bivirkninger. Formål: At anvende meta-epidemiologisk studiedesign til at undersøge associationen mellem eksisterende RoB-domæner og estimater for bivirkninger i randomiserede studier.

[PDF]

Nedskrivningstest af goodwill i forbindelse med finanskrisen

Nedskrivningstest af goodwill i forbindelse med finanskrisen 6 1. Indledning Siden finanskrisen for alvor tog fart i 2008, har stemningen i den globale økonomi i høj grad været præget af negativitet. Finanskrisen har haft indflydelse på økonomien både globalt og nationalt.

Maskinkatalog – Sidvisning

Check out how FlipViewer can help you with your publishing

www.arbetsmarknadsnytt.se

301 Moved Permanently. nginx

[PDF]

97/1 Rpp rtr Rprt – Forside – SSB

eiekse o aegg og eaiieig a ygg 15 1 egee og eiisoe 15 eegige a sysseseigsa 1 3 Ieks 1 Keig a ieksee 17 3 oaieks og eke 17 Sesoguseig 17 5 Sttt 1 51 Iekse 1 511 eiekse o yygg 1 51 eieks o eaiieig a ygg 1 513 eieks o aegg 1 51 eke 1 5 Usikkee i saisikke 20 51 Kie i usikkee 20

[PDF]

Reassessing the Role of Policies and Institutions for

Reassessing the Role of Policies and Institutions for Labour Market Performance: A Quantitative Analysis Did countries that undertook structural reforms fare better than the others in terms of employment and unemployment? How much of the evolution of employment and unemployment in the recent years can be explained by institutional and policy

Boligkalkulator for 2010 – The Norwegian Tax Administration

Frivillige og ideelle organisasjoner, petroleumsindustri, jordbruk-, skogbruk og fiske mm. Rapportere tredjepartsopplysninger Grunnlagsdata og andre opplysninger som blant annet benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Investors – analyst and financial information – equinor.com

Equinors resultater for tredje kvartal og de første ni månedene av 2018. Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,8 milliarder USD og 2,0 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 4,6 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 1,7 milliarder USD.

Swiss Experts Identify the Substance used on the Skripal

According to the Swiss Institute for the Protection of Nuclear, Biological and Chemical Weapons (Schweizerisches Institut für ABC-Schutz), the poison found at Salisbury by OPCW investigators