Kliniske studier

Kliniske studier – helsenorge.no

Kliniske studier . Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

www.kliniskestudier.com

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Kliniske studier on Vimeo

Click to view on Bing5:10

Jun 07, 2016 · Kunnskapssenteret beskriver hvordan kliniske studier utføres. Did you know? An eye-catching video preview image, or thumbnail, is vital for getting folks interested in your video.

Author: Folkehelseinstituttet
[DOC]

Kliniske studier – uio.no

 · Web view

Antar standardavvik på 15 mmHg i begge grupper (basert på tidligere studier). Δ = 10, σ = 15. i hver gruppe. Gangen i en studie (fra statistisk synspkt.) 1) Spesifisere en hypotese, velg signifikansnivå …

Biomedical Network inviterer til kurs om kliniske studier

Kurs om kliniske studier. Det er uttrykt ønske om å øke kunnskapen om kliniske studier hos yngre leger/forskere og leger/forskere som har interesse for å delta i …

Kliniske studier i Norge – Bergen Teknologioverføring

Menon Economics jobber nå med en statusrapport om kliniske studier i Norge. På DM Arena Kliniske studier legger Erland Skogli, partner i Menon, frem den nye rapporten med oppdaterte tall, analyser og betraktninger om hvor gode Norge er på den kliniske helseforskningen.

Kurs i kliniske studier – Bergen Teknologioverføring

Kurs i kliniske studier Den 6. april 2017 ble det arrangert kurs i kliniske studier, i regi av Biomedical Network. Her finner du alle presentasjonene fra kurset.

helsenorgebeta.net

Tilgjengelighet av og oversikt over kliniske studier har vært en viktig føring fra helseministeren. Uavhengig av om du er pasient, pårørende eller fastlege skal du nå enklere finne ulike kliniske studier på helsenorge.no eller på sykehusenes nettsider.