Integrering og inkludering

Integrering og inkludering – Home | Facebook

Integrering og inkludering. 97 likes. Integrering og inkludering: Et møte sted for alle

Mangfald og integrering – regjeringen.no

Regjeringa foreslår å løyve til saman 20 millionar kroner til tiltak og prosjekt på kulturfeltet som skal stimulere til mangfald, integrering og motverke fattigdom. Satsinga er del av regjeringa sitt integreringsløft, og har som mål å medverke til at fleire får ta del i gode kulturopplevingar.

Frå segregering, til integrering og inkludering.

Frå segregering, til integrering og inkludering. Det er som me alle sikkert veit mange nye og til dels ukjende ord me vert kjend med på denne lærarutdanninga. Mykje byrjar å verta ganske så kjent og ein kjenner at ein er på eit litt anna stadie enn for 2 år sidan.

Begrepene integrering og inkludering | Naku

Integrering har vi oppnådd når alle barn mottar sin undervisning på samme sted, mens inkludering innebærer hvordan skoler strekker seg mot å tilpasse seg alle barn og gi et tilfredsstillende skoletilbud til alle og hvor ingen blir ekskludert.

Soko festivalen, Bislett games, integrering og inkludering

Jeg forteller om musikkprofessor og forfatter Jon-Roar Bjørkvold som har skrevet boka «Det musiske mennesket». Han er veldig flink! Jeg anbefaler boka: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe.

Begrav ordet integrering. Snakk om inkludering

Ap-politiker og bystyremedlem Muzaffer Kara (21) hadde en klar oppfordring til deltakerne på LO Stats mangfolds og integreringskonferanse i Trondheim i dag.

Arbeid og inkludering Levanger – Fides AS

Arbeid og inkludering Levanger Vår avdeling på Levanger ligger i sentrum og har gode parkeringsmuligheter, nærhet til buss/tog, friluftsområder, treningssenter og dagligvare. Sentralbord: 477 …

[PDF]

Inkludering av elever med psykisk utviklingshemming

og sosiale ferdigheter, er at jeg har jobbet med psykisk utviklingshemmede barn i mange år. Jeg har også jobbet med voksne utviklingshemmede, og sett de store psykiske problemene og atferdsvanskene noen av dem har utviklet. Som rådgiver i skolene, reflekterer jeg over hva som er de viktigste opplæringsområdene for barn med utviklingshemming.

[PDF]

Faglig artikkel, arbeidskrav 2. Tema : Inkludering i

Integrering og inkludering i en historisk sammenheng. Begrepene integrering og inkludering henger sammen, selv om de har forskjellig betydning. Inkluderingsbegrepet handler om en indre opplevelse av å være anerkjent og likeverdig.

Inkludering og integrering – Hordaland fylkeskommune

Idretts- og friluftslivsorganisasjonane er ein god arena for integrering og inkludering. Publisert 02.03.2016, 08:44 Endra 02.03.2016, 08:48 Gjennom deltaking i organisasjonar lærer ein til dømes om demokrati, å setje seg mål, ta avgjerdsler, løyse konfliktar, organisere, ta omsyn til andre, følgje reglar og …

Inkludering på Vossakveik – Avisa Hordaland

Men integrering og inkludering gjeld alle, over alt, til ei kvar tid. Manglande integrering og inkludering kan like gjerne råka etniske nordmenn, menneske som på grunn av kjønn, legning, utsjånad, ulike funksjonshemmingar eller andre meir eller mindre synlege grunnar vert utestengde frå det gode selskap.

Integrering og inkludering | Integrering og inkludering

Dette frivillige arbeidet er viktig for integrering i nærmiljøet. Kommunen ønskjer å samarbeide med frivillige og å ta vare på engasjement som er blant innbyggjarane i kommunen. Frivillig arbeid bidrar til velferd og sosial inkludering og er eit viktig arbeid.