Omforent løsning i Sandefjord

Omforent løsning i Sandefjord | flytid.me

Sandefjord kommune, Fjord Line og Color Line er kommet til enighet om nye avgangstider for rederiene på ruten Sandefjord-Strømstad. Forliket innebærer nye seilingstider for ruten og at Fjord Line vil trekke sine søksmål mot Color Line og sitt søksmål mot Color Line og Sandefjord kommune som skulle starte i Sandefjord tingrett den 14. september.

Forlik Sandefjord | Presse | Om oss | Color Line

Forsiden / Om oss / Pressesenter / Omforent løsning i Sandefjord Omforent løsning i Sandefjord . Sandefjord Kommune, Fjord Line, og Color Line har i dag på gitte betingelser inngått forlik om havnetilgang mellom Sandefjord og Strømstad.

Omforent løsning i Sandefjord – shortseashipping.no

Forliket innebærer nye seilingstider for ruten og at Fjord Line vil trekke sine søksmål mot Color Line, og sitt søksmål mot Color Line og Sansefjord kommune som skulle starte i Sandefjord …

Løsning på striden om avgangstider fra Sandefjord mellom

– Dette gjør at alle parter får forutsigbarhet, og at både Sandefjord kommune og rederiene kan utvikle sine virksomheter innenfor trygge rammer, sier Dahn – som vil anbefale formannskapet å godkjenne forliket. Også de to rederiene uttrykker tilfredshet med at det nå foreligger et omforent forslag til avtale.

Ferjer | flytid.me

Omforent løsning i Sandefjord 0 31. august 2015 standard. Gotlandsbåten AB närmare trafikstart 2016 0 17. august 2015 standard. Tallink transported a record number of passengers on Tallinn-Helsinki route 0 12. august 2015 standard. Produktionen av Tallinks …

[PDF]

Arbeidsgiverpolitiske problemstillinger ved – Sandefjord

1. januar 2017 legges Sandefjord, Andebu og Stokke kommune ned. En helt ny kommune etableres, med et velkjent navn – Sandefjord. En ny, effektiv kommune med et sterkt omforent løsning – i samsvar med omstillings-dokumentet Krav iht AML • Etablere gruppe • Avklare hvilke krav AML stiller til en virk-somhetsoverdragelse

COLOR LINE OG FJORD LINE ENIGE OM SANDEFJORD – hrrnett.no

– Dette gjør at alle parter får forutsigbarhet, og at både Sandefjord kommune og rederiene kan utvikle sine virksomheter innenfor trygge rammer, sier Dahn, som vil anbefale formannskapet å godkjenne forliket. Også de to rederiene uttrykker tilfredshet med at det nå foreligger et omforent forslag til avtale.

[PDF]

KARTLEGGING PERSONAL/HR – Sandefjord – Forside

omforent løsning knyttet til særavtaler, arbeidstid og tidspunkt for utbetaling av lønn, og eventuelt annet som er fremforhandlet. Det bør videre vurderes om det skal utarbeides en tidsplan for harmonisering av eventuelle lønssulikheter , og om denne harmoniseringen bør