Rettslære 1 notater

Rettslære 1 | Notater til Øving – Regler og Lover

Rettslære øving Rettsregler er ikke bare lover og paragrafer som vi oftest hører om når noen har begått en straffbar handling. Det er også mange rettsregler i dagliglivet: du kjøper en cd på internett og …

Rettslære 1 – Studieweb.no

Rettslære 1. Velkommen til våre rettslære sider! Denne siden er dedikert til rettslære programfag vg2. Her finner du som elev alle rettsemnene i faget, samt svarforslag på en rekke eksamensoppgaver. Alle våre sider er skrevet av kompetente medarbeidere.

[DOC]

Sammendrag i rettslære – tihlde.org

 · Web view

§ 1, 1. ledd forbyr reklame / markedsføring som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom (f. eks etterligninger) eller som er urimelig i forhold til forbrukerne. § 1, 2. ledd forbyr reklame som er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og gir inntrykk av en støtende, nedsettende vurdering av kvinne eller mann, eller som utnytter det ene kjønns kropp.

Notater om Familierett – Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 2

Notater om Familierett – Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 2 Notater skrevet før en prøve fra boka Rettslære 1, kapittel 2, altså familierett. Her er tatt ut de mest grunnleggende fakta man …

Rettslære 1 – YouTube

Mar 16, 2016 · Fagbeskrivelse av Rettslære 1. Dette kommer du til å lære i Rettslære 1 på Sonans.

Rettslære for regnskapsførere – jur3641.podbean.com

Rettslære for regnskapsførere Loading Downloads 38 Episodes Follow Share. Higher Education Studieenhetene 1 til 5 er publisert. JUR 3641, Studieenhet 1, del 1 – Selskapsrett. December 9, 2015. Innledning. Podcasten starter med innledning om selskapsretten, og …

Jannicke Kaardahl – YouTube

Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. Watch Queue Queue

Dalefag.no – Rettslære 1 – ny utgåve 2014

Rettslære 1 formidlar kunnskap med eksempel frå kvardagen og har eit godt utval med varierte oppgåver til kontrollere arbeidet. På kvart rettsområde viser vi korleis elevane skal drøfte og løyse rettsspørsmål.

Dalefag.no – Rettslære 2

Rettslære 2 . Det er nå et nytt fagnettsted for rettslære.Fagnettstedet er åpent for elever, og her finner du stoff til de nyeste utgavene av Rettslære 1 og Rettslære 2.

Læreplan i rettslære – programfag i utdanningsprogram for

Rettslære 1 Metodelære. gjere greie for hovudprinsippa i juridisk metode; gjere greie for og skilje rettsreglar frå andre reglar i samfunnet ; identifisere rettsspørsmål …

Undervisningsstilling rettslære 26,67% – Olsvikåsen vgs

Undervisningsstilling rettslære 26,67% – Olsvikåsen vgs Hordaland fylkeskommune Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Olsvikåsen vidaregåande skule opna i 2006 og er ein spanande arbeidsstad med rom for kreativitet og med fokus på mangfald og mestring hos elevar og medarbeidarar.

Læreplan i biologi – programfag i utdanningsprogram for

Biologi 1 Den unge biologen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane

str. vårtentamen 16. praktikum (1) – Vrtentamen 2016

View str. vårtentamen 16. praktikum (1) from LAW 1244 at University of Oslo. Vrtentamen 2016 Praktikum i strafferet Ola og Anne Tastad drev et bilverksted i Kongsvik. Etter hvert gikk

METODE – TEORI oppgave – coursehero.com

Det rettslige grunnlaget er lov om jusstudent.com – heretter jusl. – § 1. Etter bestemmelsen kan «A» kreve «X», forutsatt «Y» om vilkår «Z» er oppfylt. Det er på det rene at Peder Ås er en «A», og at «Y» er oppfylt.