Veileder oppfølging

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert

Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Veileder om oppfølging av personer med store og

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov Strukturert oppfølging gjennom tverrfaglige team

Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS

1 Veileder for oppfølging ved Kortvoksthet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 2 Forord TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til syv sjeldne og medfødte diagnosegrupper.

Veileder – Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i

Veileder – Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i Oslo fengsel Denne veilederen utarbeidet av Oslo kommune og Oslo fengsel. Det er en rutinebeskrivelse for hvordan fengsel, tjenesteapparatet i kommune og politi skal samarbeide for å følge opp og tilbakeføre unge innsatte under 23 år.

Informasjonsfilm om veileder for oppfølging av personer

Click to view on Bing2:01

Nov 21, 2017 · This feature is not available right now. Please try again later.

Author: Helsedirektoratet
[PDF]

sammensatte behov – helsedirektoratet.no

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensa=e behov 5. 1 Bedre oppfølging av pasienter og brukere med omfattende behov for tjenester krever tydelig ledelse 1.1 Målgruppene for denne veilederen 1.2 Innbyggernes hjelpebehov kan påvirkes

Veileder om oppfølging av sjikane, hets og trusler på nett

Veileder om oppfølging av sjikane, hets og trusler på nett. 1. juni lanseres en ny veileder for barnevernstjenesten om oppfølging av sjikane, hets og trusler på internett. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet den digitale veilederen, som KS har gitt tilslutning til.

Naviga Oppfølging – Våre veiledere i Møre og Romsdal

Veileder kurs for ungdom. 41708085. @ E-post

[PDF]

Veileder – regjeringen.no

Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Utgitt av: Barne- og likestillingsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere

[PDF]

Veileder – regjeringen.no

planoppgaver, og i tillegg en bedre oppfølging av vedtatte planer, som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene utarbeide et opplegg som sikrer samordning. Veileder Utgitt av: Kommunal planstrategi Miljøverndepartementet

Veiledning og oppfølgning av fosterforeldre – bufdir.no

Oppfølging av fosterhjemmet og fosterbarnet Oppfølging av barnets situasjon i hjemmet innebærer å hjelpe og støtte både fosterforeldrene og fosterbarnet Det er barneverntjenesten i kommunen (i Oslo: bydelene) som har ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn – så lenge plasseringen varer.