Kvalitetsforbedringsprosjekt: Hvordan øke andelen slagpasienter som behandles på slagenhet på Ullevål sykehus?

[PDF]

Kvalitetsforbedringsprosjekt: Hvordan øke andelen

Kvalitetsforbedringsprosjekt: Hvordan øke andelen slagpasienter som behandles på slagenhet på Ullevål sykehus? Kjetil Røysland, Siri Øverstad, Anitha Kathirgamadas, Mari Bogaard, Dagfinn Skrede, Hanne Vidnes og Anette Mellem KLoK-oppgave 11 semester UNIVERSITETET I OSLO 05.11.2016

Kvalitetsforbedringsprosjekt: Hvordan øke andelen

Ifølge tall fra Norsk hjerneslagregister er andelen slagpasienter ved Ullevål som legges direkte inn på seksjon for hjerneslag 73,1 %. Hensikten med prosjektet er å øke andelen slagpasienter som legges direkte inn på seksjon for hjerneslag på Ullevål sykehus.

Kvalitetsforbedringsprosjekt: Hvordan øke andelen – CORE

Ifølge tall fra Norsk hjerneslagregister er andelen slagpasienter ved Ullevål som legges direkte inn på seksjon for hjerneslag 73,1 %. Hensikten med prosjektet er å øke andelen slagpasienter som legges direkte inn på seksjon for hjerneslag på Ullevål sykehus.

Oppfølging av slagpasienter på langtidsavdeling på

2 Sammendrag Med en stadig eldre befolkning i samfunnet øker også andelen slagpasienter som krever mobilisering og opptrening. Vi har sett på denne utfordringen med utgangspunkt i Hovseterhjemmets avdeling 3, hvor både fysioterapeuter og avdelingsleder forteller at slagpasienters funksjon faller raskt ved overflytning til langtidsavdeling.

Helsepolitiske Nyheter 2012 – Nyheter om Helsepolitikk

 ·

Denne spesialisten uttrykte seg på en helt annen måte. Han var mer medfølende, sendte person B til forskjellige typer undersøkelser slik at han ble forsikret om at det ikke var noen annen form for skade. Han satte også pasienten i gang med et behandlingsopplegg på Ullevål sykehus. Et opplegg som er på …

med plan fo – spotidoc.com : Document publishing service

Sykehus som har lang «door to needle time» vil få veiledning om hvordan de kan bedre sin interne logistikk. Et utvalg av sykehus som ikke har etablert trombolysealarm og trombolyseteam vil få innføring i hvordan et slikt alarmsystem kan etableres.

[DOC]

Generell beskrivelse av nevrologi – legeforeningen.no

 · Web view

Sykdommer som på ett sykehus behandles i nevrologisk avdeling, vil et annet sted kanskje behandles i for eksempel medisinsk avdeling. En generalplan kan ikke sette rigide krav til hvordan fordelingen av pasientene skal skje på det lokale plan.

Møte onsdag den 21. mars 2018 – stortinget.no

Dette er et tema som skal behandles på Høyres landsmøte, og jeg er litt opptatt av at en leder ikke alltid skal forhåndskonkludere alle diskusjoner som skal foregå på et landsmøte. Det har noe med at da legger man et press på partiets åpne diskusjon.

[DOC]

Årlig melding STHF, 2012

 · Web view

Andel pasienter med akutt hjerneslag som legges på slagenhet etter ankomst i akuttmottak i sykehus per halvmåned registreres i Ekstranet. Vurderinger og nødvendige tiltak gjøres når pasienter blir lagt på andre avdelinger.

abstracthefte – Fysioterapikongressen 2015 – spotidoc.com

No category; abstracthefte – Fysioterapikongressen 2015 +

Velkommen til geriatriundervisningen ved Oslo

Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pdf

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon – PDF

I sykehuset bør slagpasienten få diagnostikk og behandling i slagenhet som kombinerer akutt behandling og tidlig rehabilitering og som har en standard på nivå med slagenhetene i …

Rehabilitering av pasienter med hjerneslag | Tidsskrift

WHO region Europa anbefaler at alle slagpasienter bør behandles i slagenhet i akuttfasen. (Helsinkideklarasjonen 1995). I Norge tyder registreringer på at det fortsatt bare er vel 60 % av pasientene som får tilbud om slik behandling.

[PDF]

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. – stolav.no

slagpasienter ikke legges direkte inn i slagenhet, og ved 5 av sykehusene er det mer enn 1 av 3 som ikke får slagenhetsbehandling initialt. Andel pasienter som blir utskrevet fra slagenhet er et uttrykk for hvor stor andel av slagpasienter som får slagenhetsbehandling under deler eller det meste av oppholdet i sykehus.

(PDF) [Rehabilitation of patients with stroke] – ResearchGate

Stroke is one of the most frequent causes of death and disability. 14,000 to 15,000 individuals are hit by stroke in Norway annually, and the incidence is expected to rise.