Definisjon og Betydning Horners syndrom

Ervervet Horners syndrom PDF – Du kan bruke bekvemme og

Horners syndrom er en triade av symptomer (ensidig ptose, miose og hemifacial anhidrose) forårsaket av en skade eller dysfunksjon av den sympatiske innervasjonen til hodet og øyet. Årsakene til slik unilateral okulosympatisk parese (OSP) er tallrike, både godartede og …

Hva ligger i navnet? Psykiatriske diagnoser og diagnosenes

Av og til innebærer navnebyttet en overgang fra en positiv til en negativ beskrivelse (flink pike kan for eksempel oppfattes som positivt konnotert, men ved å legge til ordet ‘syndrom’ og si ‘flink pike-syndrom’ blir det negativt ladet).

[PDF]

Geriatriske Syndromer – DSG

Et geriatriske syndrom er kendetegnet ved: • Et symptom, en fænotype • Har en høj prævalens blandt ældre • Den diagnostiske proces bør indeholde både en udredning for en enkelt eller flere sygdomme, der udløste symptomet • Og en intervention overfor multiple risikofaktorer.

Medfødte tilstander – Klikk.no

Et syndrom er en gruppe symptomer og tegn som opptrer sammen og er karakteristiske for en spesiell tilstand. Misdannelser i muskel- og skjelettsystemet, mage- og tarmkanalen, urinveiene, hjertet og hjernen står for en stor andel av de medfødte tilstandene hos barn.

Horner’s syndrome in ten horses – PubMed Central (PMC)

Eight of the ten horses developed associated complications, some of which affected performance. Airway obstruction and impedance of passage of a fiberoptic endoscope due to nasal mucosal edema occurred in five horses. Facial paralysis (4/10) and laryngeal hemiplegia (2/10), which are not direct features of Horner’s syndrome, were also observed.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse – Klikk.no

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse rammer voksne mennesker, og diagnosen kan ikke stilles på barn og ungdom. Genetisk arv og miljøpåvirkning har betydning for utvikling av tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og hovedbehandlingen mot tvangspreget personlighetsforstyrrelse er samtalebehandling i form av kognitiv terapi.

[PDF]

NR 01/18 RAPPORT – hlf.no

I tillegg til Usher syndrom kan ulike skader og sykdommer ramme syns- og hørselsfunksjon separat og på at filterglass brukt på riktig måte kan ha stor betydning for personer med kombinert syns- og uten at en slik definisjon kan misbrukes til finansiering av «vanlige» briller.

Korsakoffs syndrom – Wikipedia

Korsakoffs syndrom, også kalt Korsakoffs psykose, er en nevropsykriatisk tilstand forårsaket av mangel på tiamin (vitamin B 1) som regel av langvarig alkoholmisbruk og/eller alvorlig feilernæring.

ICPC-2: P71

Hyperhidrose er et tavst handikap – PDF

De mest almindelige kroniske bivirkninger er kompensatorisk hyperhidrose, neurogen smerte, Horners syndrom, gustatorisk hyperhidrose og fantomsved [29]. Af disse virkninger er den kompensatoriske svedtendens mest almindelig (incidens på 80-95% er rapporteret i flere undersøgelser) og kan være et livslangt handikap, der for mange er en langt større belastning end motiveret operation [29, 30].

Aortaaneurismer – Lægehåndbogen på sundhed.dk

Monitorering af patienter med mindre og asymptomatiske abdominale aortaaneurismer sker med årlige ultralyd (alternativt CT eller MR) undersøgelse, hvis aneurismet er under 4 cm, og halvårligt hvis aneurismet er 4-5 cm i diameter.

Søvnvansker – Folkehelserapporten – FHI

Både arv- og miljøfaktorer ser ut til å være viktig for å forklare utvikling av søvnvansker. Når det gjelder betydning av arv, finnes det fortsatt lite forskning på mulige genetiske årsaker til søvnvansker, selv om familie- og tvillingstudier har vist en opphopning av søvnvansker i noen familier (Gehrman, 2013).

Down syndrom – NHI.no

Resultatet kan bli forsinket utvikling og en rekke feil i utviklingen og modningen av nervesystemet, skjelettet, hjertet, magen, øyne, ører og andre organer. Det finnes ingen behandling som kan helbrede Downs syndrom, men det blir i vår tid satt inn store ressurser på å gi de som er rammet, et verdig og …