‘Game-drive’ hör till med många djur att se

Cirkuspuma blir fri efter att ha varit fastkedjad i 20 år

Det är så sorgligt att Mufasa dog efter så kort tid i frihet, men det gläder oss samtidigt att Mufasa i alla fall fick vara fri sista tiden i sitt liv. Inga djur ska behöva leva som Mufasa gjorde. Inga djur hör hemma cirkus. Inga djur ska behöva underhålla oss människor. Dela gärna om du håller med.

Leddjur: insekternas evolution och funktion – djur.cob.lu.se

Det är mycket sällsynt att däggdjur och fåglar angrips av insekter som lever på rov. Men vissa bönsyrsor hör till de största av alla insekter med en kroppslängd på över 1 decimeter och kan i sällsynta fall fånga ryggradsdjur. Det finns belägg för att bönsyrsor har angripit grodor, små ödlor och till och med kolibrier.

Vet man vilket djur som hör bäst? | Zenzationella

Fladdermöss utstöter läten i ultraljud på upp till 100 000 Hz med en hastighet på 200 ”klick” per sekund, vilket gör att de kan jaga mycket små och snabba djur, som till exempel myggor. Delfiner använder ekolod på ett mycket sofistikerat sätt.

Hjälten räddade 27 djur undan orkanen, nu kan hon ställas

När stormen slog in över North Carolina beslutade hon sig för att hjälpa de många djur som annars skulle drabbas hårt. Med hjälp av donationer kunde hon sätta upp ett temporärt djurhem i en gammal industrilokal. – Målet var att se till att djuren inte skulle drunkna.

Våra djur dör – naturskyddsforeningen.se

Många av Sveriges mest hotade arter finns i våra jordbruksmarker. Att staten ersätter markägare för att gynna dessa arter borde vara en självklarhet och skulle leda till att vår rödlista med hotade arter krymper. Även i Sveriges skogar finns många av de mest hotade arterna och en stor del av kollagringen.

Framtidsplaner och många djur – Aeon’s kaningård

Då har jag 6 avelsdjur. Men jag sparar också en lämplig hona ur den kullen, för att avla vidare på. 7 djur. Då hör det ju till saken att jag lär köpa in en hane av någon hoppkorsning också, som passar både till min hopphona och till den unge jag sparar efter nämnda hona. Då har jag 8 djur, och kan få en mängd olika kombinationer.

Save Movement Sverige – Möt offren. Våga se. Visa medkänsla,

Målet är att uppmärksamma det onödiga dödandet av djur och att vara en del av en global djurrättsrörelse som på sikt gör att utnyttjandet och dödandet av djur upphör. Vi är redan flera grupper i Sverige men vi vill gärna bli många fler! Hör av dig till oss om du vill starta en ny grupp.

Djursidan.se – Sidan för oss som älskar djur!

Det finns många anledningar till varför hundar kallas människans bästa vän. De är snälla och lojala djur, vilket ger oss otroligt med kärlek.

[PDF]

En rapport för barn om nedskräpning i Sverige – hsr.se

De kan skada sig eller till och med dö av den. Många djur tror att de små plastbitarna är mat, vilket gör att magsäcken fylls med plast. Då finns ingen plats kvar för riktig mat, och de kan dö av svält. Det är också lätt för djur att trassla in sig i en del skräp. Till exempel …

Skötsel av djur | Privat | Länsstyrelsen Örebro

Syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddslagstiftningen följs. Vi gör både förebyggande kontroller (på framförallt djur inom lantbruket), men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Flugor och myggor – Naturhistoriska riksmuseet – nrm.se

Svidknott är minst med en kroppslängd på cirka 1 millimeter och störst är storharkranken som kan bli 60 millimeter. Vanlig stickmygga är en art många av oss träffat på. hanarna dricker nektar från blommor medan honorna ger sig på människor och andra varmblodiga djur för att dricka blod.

Ny familjemedlem | Djurmagazinet

Lycka till med er nya familjemedlem, vi hoppas ni får många härliga år ihop! Denna text är framtagen och skriven tillsammans med Vettris. Läs mer om Vettris på vettris.se. Hör av er till Vettris för fler råd kring skötsel av er valp eller kattunge.

Finlands zoofiler kämpar för att tidelag inte ska

Straffet för att ha sex med djur skulle i så fall motsvara vad man i dag får för ett vanligt djurskyddsbrott: böter och upp till två års fängelse. kom fram till att tidelag i många

Vid fynd av döda vilda djur – sva.se

SVA har transportkartonger som skickas ut för att användas till postförsändelser med döda djur (upp till 20 kg), vilket är viktigt för att uppfylla avtalet med posten. Då kan även etiketter med portot skickas med, vilket blir kostnadseffektivare för alla.