Sandefjord Kommune, Seksjon Senter Og Hjemmetjeneste Avdeling Kilen jobber i Sandefjord kommune

Sandefjord – Hjemmetjenesteavdelinger

Under hver avdeling finner du telefonnummer til kontor på dagtid kl. 8.00–15.30 og vakttelefon på kveld / natt og helg. Felles e-post. Felles postadresse: Sandefjord kommune Seksjon senter og hjemmetjenester Postboks 2025 3202 Sandefjord. Seksjon senter og hjemmetjenester (SHT) Sandefjord rådhus, Sandefjordsveien 3 Tlf. 33 41 60 00

Sandefjord Kommune, Seksjon Senter Og Hjemmetjeneste

22 ledige jobber som Sandefjord Kommune, Seksjon Senter Og Hjemmetjeneste, Framnessenteret er tilgjengelig i Sandefjord kommune på Indeed.com. Svangerskapsvikariat, Tilkallingsvikar og mer!

Sandefjord kommune Seksjon for senter og hjemmetjeneste

Sandefjord kommune Seksjon for senter og hjemmetjeneste, adresse, telefon, telefaks, e-post, kart

Sandefjord Kommune, Seksjon Senter Og Hjemmetjeneste

30 ledige jobber som Sandefjord Kommune, Seksjon Senter Og Hjemmetjeneste er tilgjengelig på Indeed.com. Svangerskapsvikariat, Medarbeidere, Tilkallingsvikar og mer!

Sandefjord – Best hjemme – sandefjord.kommune.no

I desember 2016 hadde Seksjon Senter og Hjemmetjenester i Sandefjord kommune, Best Hjemme – team i følgende avdelinger: Framnes, Kilen, Sentrum, Ranvik, Bugården og Parken. 3 ergoterapeuter, 3 fysioterapeuter, 1 hjelpepleier og 5 sykepleiere er fordelt på de …

Helse jobb i Sandefjord – Rubrikk.no

Sandefjord Kommune Nygård Avd C – Sandefjord, Sandefjord/Larvik/Lardal 08.11.2018 Om tjenestested Nygård bo- og behandlingssenter har seks avdelinger med tilbud om langtids-, korttids- og avlastingsplasser for personer med demens og somatisk sykdom.

Sandefjord kommune – Sommervikarer og ringevikarer

Seksjon senter og hjemmetjeneste, avdeling Kilen Les mer om Sandefjord kommune Stillingsbeskrivelse Hjemmetjenesten avdeling Kilen søker etter …

SANDEFJORD KOMMUNE | utdanning.no

sandefjord kommune miljØ og plansaker administrasjon og stab; sandefjord kommune nyanlegg/ vei og trafikk; sandefjord kommune nÆring og eiendomsforvaltning seksjon drift og vedlikehold; sandefjord kommune nÆring og eiendomsforvaltning seksjon forvaltning; sandefjord kommune sentrale stabs- og stØttefunksjoner

Sykepleier jobb Sandefjord kommune – 10 aktuelle ledige

Søk etter Sykepleier-jobber i Sandefjord kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 23.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet.

Sykepleierstillinger ved hjemmesykepleien Forsmann

Sykepleierstillinger ved hjemmesykepleien Forsmann, Seksjon Senter og Hjemmetjeneste. Sykepleierstillinger 90% og 75% faste stillinger, 80% svangerskapsvikariat. Som en del av Undervisningshjemmetjenesten (UHT) er vi en avdeling i utvikling med fokus på aktiv omsorg og helsefremmende arbeid, samhandling og nettverksbygging, kvalitetsutvikling

Kommune-/fastlege jobb Sandefjord kommune – 62 aktuelle

Søk etter Kommune-/fastlege-jobber i Sandefjord kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 24.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet.

SAKSFREMLEGG FORVALTNINGSREVISJON AV …

5 Sammendrag og forslag til tiltak Seksjon for senter og hjemmetjeneste i Sandefjord kommune leverte per tjenester til totalt 1492 personer. Hjemmetjenestetilbudet er organisert gjennom åtte avdelinger underlagt seksjonen.

Jobb hos Sandefjord kommune | Careerjet.no

PP-tjenesten i Sandefjord kommune består i dag av 22,5 stillingshjemler fordelt på 24 ansatte. Tjenesten holder til i nyrenoverte og romslige lokaler nær Sandefjord sentrum.

Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Anette Hansen og

Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Anette Hansen og Petter Kirkeby Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering i Vestfold 1 Sammendrag Bildet på forsiden indikerer et

Våre ledige stillinger

Sandefjord kommune. Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord.