Nyhetene på skjermen : en komparativ innholdsanalyse av Dagsrevyen og TV2 nyhetene

Nyhetene på skjermen : en komparativ innholdsanalyse av

Nyhetene i Dagsrevyen kjennetegnes i sterkere grad enn konkurrenten av «public service» nyheter. Begge kanalene har imidlertid trekk fra begge modellene i sine nyhetssendinger. One of the main reasons why the Norwegian TV2 was established was to offer an alternative to the national broadcasting corporation (the NRK).

Nyhetene på skjermen : en komparativ innholdsanalyse av

Innholdsanalysen viser at det ikke er store forskjeller mellom TV2 Nyhetene og Dagsrevyen. Men de skillene som finnes peker nesten alle i en retning; TV2 Nyhetene er, i sterkere grad enn Dagsrevyen, tabloidiserte eller kommersielle. Nyhetene i Dagsrevyen kjennetegnes i sterkere grad enn konkurrenten av «public service» nyheter.

Nyhetene på skjermen : en komparativ innholdsanalyse av

dc.description.abstract En av forutsetningene for at TV2 ble opprettet var at kanalen skulle utgjøre et alternativ til NRK – ikke minst gjaldt dette i nyhetsformidlingen. Hensikten med denne oppgaven er å sammenligne fjernsynsnyhetene i NRK og TV2. Det finnes mange teorier om hvordan

Helsevesenet på Dagsrevyen | Tidsskrift for Den norske

Ofte viskes skillet mellom dokumentasjon og illustrasjon ut – idealet er å forme nyheten som en fortelling. Likevel – i forhold til TV-nyheter i andre land er både Dagsrevyen og TV2-nyhetene preget av seriøsitet og uavhengighet. Troverdighet er en viktig norm i produksjonsprosessen .

Master’s theses in Social Communication – brage.bibsys.no

TV-nyhetene i dag : En komparativ innholdsanalyse av Dagsrevyen og TV2-nyhetene  Repstad, Håkon André ( Master thesis , 2017 ) Konfidensiell til / confidential until 01.01.2023

[PPT]

Innholdsanalyse – uio.no

 · Web view

Innholdsanalyse Sigurd Allern, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO En kvantitativ tilnærming På engelsk brukes begrepet ”content analysis” i første rekke om medieanalyser med en kvantitativ tilnærming En kvantitativ innholdsanalyse kan defineres som en systematisk analyse av budskap der forskningsteknikken bygger på å telle forekomsten av noe Det finnes (som alternativer eller

Nyhetsdøgnet 22.juli – noen sider ved dekningen – Svein Brurås

(Artikkelen er tidligere publisert i nettmagasinet Vox Publica, utgitt av Universitetet i Bergen, i oktober 2012.) Nyhetsdøgnet 22.juli – noen sider ved dekningen. Av Svein Brurås Av tv-kanalene var TV 2 først ute med viktig informasjon, men NRK brukte langt flere kilder i sin dekning av …

JB2900 Tverrfaglig fordypningsoppgave Kandidatnummer: 437

Vi kan se sport på TV-en, sport på PC-en, sport i avisa, sport på radio, sport i bladhylla på kiosken og mange andre steder. Mye av dette formidles av sportsjournalister. I 2015 er 90,4 prosent av medlemmene i Norske Sportsjournalisters Forbund menn, og 9,6 prosent kvinner (Sollie, ).

[PPT]

Komparativ analyse – Nyheter i NRK og TV 2 – uio.no

 · Web view

Søndagssporten Onsdagssporten Nyheter som satsingsområde, kampen om seerne sto på sport og nyehter. 1994: god morgen norge utvidet snyhetsdøgnet, TV 2 fikk fordel av å både begynne og avslutte nyhetskvelden, et lite knippe saker, kveldens kjærnesaker. Mye gjenbruk av stoff. 1995: midnatt Etterm iddagsnytt kl.17.00 (5 min.) Dagsrevyen kl

Nora – Forskningsresultater

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Category. Academic discipline 3. Mathematics and natural scienses 1. Physics 1. Electronics 1; Midical sciences 2. Clinical medical sciences 1. Oncology 1; Health sciences 1. Preventive medicine 1; Publication type

Vedlegg 2: Metode – Measuring Online News Content

Disse bestanddelene som til sammen utgjør en enhet, en artikkel, er valg delvis med bakgrunn i eksisterende kodebok for innholdsanalyse og delvis på bakgrunn av eksperimentering rundt hvilke elementer vi klarte å utforme gode, generelle men presise, selektorer for i programkoden.

nyheter | Ragnhild Fjellro

Klikkermentalitet. PUBLISERT I KLASSEKAMPEN 2. JUNI 2014 – Sjekk her a, Ragnhild, hvisket en kollega, og snudde skjermen mot meg. Jeg så bildet først, siden overskriften og så VG-logoen.

Laksen og Norges journalistiske parti (NJP)

Du kunne nesten tro at det var TV 2-nyhetene som var på ferde. Arne Ervik er forsker på miljøeffekter av akvakultur og jobber ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Han sier til IntraFish at det ikke var noe i bildene i Dagsrevyens Oddekalv-innslag som viste at det var noe skadelig i bunnslammet. Rapporten er en innholdsanalyse av et

(PDF) Et hjem for oss – et hjem for deg? Analyser av TV 2.

 ·

Andre effekter, som en digital klokke i fullt skjermformat og inndeling en av tv-skjermen i flere felt som viser samtidige handlinger, forsterker inntry kket av fare og tidspress.